ISO politika

ISO_9001_14001_45001_COL_RGB

Kokybės, aplinkos, darbuotojų saugos ir sveikatos politika

Moderniame ro-pax UAB Centriniame Klaipėdos terminale prie naujų pirso krantinių priimami ro-ro, ro-pax, con-ro, kruiziniai ir kiti laivai, kraunami įvairūs kroviniai. Terminalas turi galimybę sandėliuoti ratinę techniką bei kitus krovinius tiek atvirame, tiek uždarame sandėlyje. Saugiam, sparčiam ir patogiam keleivių aptarnavimui sukurtas jūrų stoties kompleksas.

 

UAB Centrinis Klaipėdos terminalas siekia įsitvirtinti tarp kokybiškiausias uosto paslaugas teikiančių bendrovių Klaipėdos uoste. Tam, kad būtų užtikrinta teikiamų paslaugų kokybė, darbuotojų, klientų ir keleivių saugumas bei draugiškumas aplinkai, UAB Centriniaime Klaipėdos terminale įdiegta ir sertifikuota kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti tarptautinių standartų LST EN ISO 9001, LST EN ISO 14001 ir BS OHSAS 18001 reikalavimus.

ISO_9001_14001_45001_COL_RGB

Vadybos sistema užtikrina, kad UAB Centrinis Klaipėdos terminalas teikdamas paslaugas, vadovaujasi šiais PRINCIPAIS:

  • Integruotos kokybės, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos įgyvendinimas ir priežiūra bei rezultatyvumo gerinimas bendrovėje.
  • Lietuvos Respublikoje galiojančių, bendrovės veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų bei kitų prisiimtų įsipareigojimų vykdymas, suinteresuotų šalių reikalavimų tenkinimas.
  • Kokybiškų krovos, sandėliavimo ir keleivių aptarnavimo paslaugų teikimas, paslaugų teikimo apimčių nuolatinis didinimas.
  • Tiekėjų ir rangovų teikiamų paslaugų valdymas, įtraukianat juos į kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos nutarimų vykdymą.
  • Teigiamo veiklos poveikio aplinkai didinimas, taršos ir avarijų prevencija, racionalus ir taupus gamtos, materialinių ir energetinių išteklių naudojimas bei nuolatinis aplinkos apsaugos gerinimas, pavojų identifikavimas, rizikos vertinimas ir prevencinių priemonių taikymas.
  • Nuolatinis darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, jų turimų kompetencijų tobulinimas, saugių darbo sąlygų sudarymas – darbuotojų sužeidimų, profesinių ligų, susirgimų ir incidentų prevencija, naujų technologijų ir darbo organizavimo metodų diegimas.
  • Kiekvieno darbuotojo atsakomybės už savo darbo kokybę, saugumą bei poveikį aplinkai ugdymas, darbuotojų iniciatyvumo, kūrybiškumo ir pagarbos žmogui skatinimas.
  • Kokybės, aplinkos apsaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos politikos vykdymas, tobulinimas bei tęstinumas.

UAB Centrinis Klaipėdos terminalas politika prieinama visuomenei, visi darbuotojai supažindinti su šia politika ir vadovaujasi ja savo veikloje.