Svarbi informacija vykstantiems

Lietuvos Respublikos vyriausybė, kas savaitę, skelbia informaciją iš kurių valstybių atvykus reikalinga savi izoliacija. Keliaujantys privalo sekti šią informaciją ir vadovautis privalomais nurodymais !!!

 

Daugiau

Krovos paslaugos

 • Terminalo techniniai parametrai
 • Transporto judėjimas
 • Sandėliavimas
 • Negabaritiniai kroviniai

Terminalo techniniai parametrai

 1. Modernus keleivių ir biurų pastatas;
 2. Krovinių patikros postas;
 3. Sandėlis – 3500 kv. metrų;
 4. Geležinkelio atšakos su geležinkelio rampa – 634 m;
 5. Krovinių – mašinų sandėliavimo aikštelė – 14 ha;
 6. Krantinė Nr. 80: ilgis – 297 m, gylis – 10,0 m, fiksuota Ro-Ro rampa;
 7. Krantinė Nr. 81: ilgis – 99 m, gylis – 11,7 m;
 8. Pirsas Nr. 80a: ilgis – 229 m, gylis – 10,7 m, reguliuojama hidraulinė Ro-Ro rampa;
 9. Pirsas Nr. 81a: ilgis – 264 m, gylis – 11,7 m, reguliuojama hidraulinė Ro-Ro rampa.

Transporto judėjimas

NEBĖGINIO TRANSPORTO IR PĖSČIŲJŲ SAUGAUS EISMO UAB CENTRINIS KLAIPĖDOS TERMINALAS TERITORIJOJE

TAISYKLĖS

I.     BENDROJI DALIS

1.    Taisyklės parengtos vadovaujantis Kelių eismo taisyklių, Darbų saugos taisyklių laivų krovos darbo įmonėse ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto naudojimo taisyklių reikalavimais.

2.    Taisyklių reikalavimai privalomi visiems UAB Centrinis Klaipėdos Terminalas (toliau Bendrovė) darbuotojams, kitų įmonių darbuotojams, vykdantiems darbus Bendrovės teritorijoje, asmenims įeinantiems ir įvažiuojantiems visų rūšių transporto priemonėmis.

3.    Asmenys pažeidę šių taisyklių reikalavimus atsako už įvykdytus pažeidimus ir traukiami drausminei, materialinei ar baudžiamajai atsakomybei, kaip numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

4.    Asmenims, dirbantiems Bendrovės teritorijoje, įvažiuoti ir įeiti leidžiama  pasirašytinai susipažinusiems su šių taisyklių reikalavimais ir turintiems leidimą patekti į Bendrovės teritoriją.

5.    Eismo dalyviai privalo laikytis visų būtinų atsargumo priemonių, nekelti pavojaus kitiems eismo dalyviams, kitų asmenų ar jų turto saugumui ir aplinkai.

II.   PAGRINDINÉS SĄVOKOS

6.    Eismo dalyvis — kelių eisme dalyvaujantis asmuo: vairuotojas, pėsčiasis, keleivis.

7.    Pavojingos zonos — teritorijos vietos, kuriose vykdomi krovos darbai, dirba portaliniai ar uosto mobilūs kranai, kita krovos technika, manevruoja geležinkelio sąstatai, akvatorija. Prie pavojingų zonų pastatomi matomi ir šviesą atspindintys ženklai, plakatai, perspėjamieji užrašai bei aptvarai. Aptvarus ir saugos ženklus draudžiama nuimti iki bus pašalintas pavojaus šaltinis.

8.    Pėsčiasis — asmuo, esantis teritorijoje ne transporto priemonėje, taip pat važiuojantis neįgaliųjų vežimėliu, vedantis dviratį, mopedą, motociklą, traukiantis (stumiantis) krovininį vežimėlį. Pėsčiuoju nelaikomas kelyje dirbantis asmuo.

9.    Pėsčiųjų takas — pėstiesiems skirta teritorijos dalis arba takas, pažymėti atitinkamais kelio ženklais „Pėsčiųjų takas“ arba „pėsčiųjų ir dviračių takas“.

10.  Transporto priemonė – priemonė žmonėms arba kroviniams, taip pat ant jos sumontuotai stacionariai įrangai vežti, traktoriai, savaeigės mašinos ir eismui ne keliais skirtos transporto priemonės.

11.  Bendrovės vidaus transporto priemonės — automobiliniai ar elektriniai krautuvai, konteineriniai krautuvai, mobilūs uosto kranai, terminaliniai vilkikai, terminalo lydintis transportas.

12.  Transporto priemonės stovėjimas — iš anksto numatytas transporto priemonės sustabdymas ilgesniam laikui, negu reikia keleiviams laipinti arba transporto priemonei krauti.

13.  Terminalinis vilkikas — Bendrovės transporto priemonė skirta treilerių, rolltreilerių krovimui.

III.  REIKALAVIMAI PĖSTIESIEMS

14.  Pėstieji privalo eiti pėsčiųjų takais (priedas Nr.1), pažymėtais baltomis linijomis, o kur jų  nėra — vilkėti  šviesą atspindinčias liemenes  arba signalinius drabužius, eiti kairiuoju kelkraščiu, atidžiai stebint iš priekio atvažiuojantį transportą ir laiku pasitraukti nuo kelio į kairę pusę. Draudžiama eiti per važiuojamąją dalį tose vietose, kur yra transporto ar pėsčiųjų atitvarai, transporto priemonių stovėjimo aikštelės.

15.  Pėstiesiems draudžiama:

15.1 būti po keliamu, nuleidžiamu, kabančiu arba perkeliamu kroviniu, greiferiu, keičiamaisiais ir nuimamaisiais krovinio kabinimo įtaisais;

15.2 būti portalinių ar mobilių uosto kranų darbo zonoje;

15.3 būti krautuvų, automobilių ir kitų transporto priemonių judėjimo (darbo) kelyje;

15.4 būti kėlimo mašinose, tiesiogiai nedirbantiems krovinio kėlimo ir pervežimo darbų.

16.  Bendrovės teritorijoje eismas galimas tik statmenai krantinės ir krantine iki reikiamos vietos, aplenkiant krovos zonas. Griežtai draudžiama vaikščioti (landžioti) tarpuose tarp treilerių ir treilerių blokų.

17.  Per ge1ežinkelį galima eiti tik nustatytose vietose, kertant kelią stačiu kampu. Prieš pereinant geležinkelio kelius, būtina apsižvalgyti, ar nesimato besiartinančio lokomotyvo ar vagonų sąstato. Negalima eiti per geležinkelio bėgius prieš besiartinant sąstatą arba lokomotyvą sunkiai prieinamose, užgriozdintose vietose.

18.  Draudžiama lysti pro vagonų apačią ar pro vagonų jungiamąsias dalis. Norint patekti į kitą stovinčio geležinkelio sąstato pusę, reikia apeiti sąstatą.

19.  Asmenys, dėl darbo pobūdžio turintys vaikščioti Bendrovės teritorijoje (ne pėsčiųjų takais) privalo vilkėti  šviesą atspindinčias liemenes  arba signalinius drabužius.

IV.  REIKALAVIMAI TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJAMS

20.  Transporto priemonių saugus eismas Bendrovės teritorijoje reguliuojamas kelio ženklais bei šviesoforais. Įvažiavus į teritoriją į tikslo vietą važiuoti trumpiausiu keliu. Bendrovės teritorijoje pirmenybė suteikiama Bendrovės vidaus transporto priemonėms.

21.  Leistinas visų transporto priemonių judėjimo greitis Bendrovės teritorijoje – iki 30 km/h.

22.  Draudžiama užkrauti geležinkelio ir kranų bėgių kelius ir jų gabaritus, autotransporto kelius, perėjas, gaisrinius privažiavimus, hidrantus.

23.  Automobiliams leidžiama stovėti tik nurodytose stovėjimo vietose. Sustoti ir stovėti draudžiama:

23.1 geležinkelių pervažose ir arčiau kaip 50 m atstumu nuo jų;

23.2 pėsčiųjų perėjose ir arčiau kaip 5 m atstumu prieš jas;

23.3 ant vejos, šaligatvio;

23.4 ant pėsčiųjų, taip pat arčiau kaip 5 m atstumu prieš važiuojamosios dalies susikirtimą su pėsčiųjų taku;

23.5       ten, kur sustojusi transporto priemonė užstotų kitiems vairuotojams kelio ženklus arba kliudytų kitų transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui.

24.  Transporto judėjimas Bendrovės teritorijoje vyksta dešiniąja važiuojamojo kelio puse, 1 m atstumu nuo šaligatvio, šalikelės ar žymėjimo linijos.

25.  Prieš važiuodamas per geležinkelio pervažą, vairuotojas privalo vadovautis kelio ženklais, ženklinimu, įsitikinti, kad prie geležinkelio pervažos neartėja beginė transporto priemonė.

26.  Duodamas kelio artėjančiai bėginei transporto priemonei, vairuotojas privalo sustoti prieš „Stop“ liniją, kelio ženklą „Stop“ ne arčiau kaip 3,5 m atstumu. Jeigu nėra ženklų – ne arčiau kaip 10 m atstumu nuo pirmojo bėgio.

27.  Transporto priemonei priverstinai sustojus geležinkelio pervažoje, vairuotojas privalo nedelsdamas imtis visų veiksmų transporto priemonei iš geležinkelio pervažos patraukti ir duoti signalus artėjančios bėginės transporto priemonės mašinistui. Stabdymo signalu laikomas rankos sukimas ratu (šviesiuoju paros metu — su ryškiaspalve skepeta arba kitu gerai matomu daiktu, o tamsiuoju paros metu — su fakelu arba žibintu).

28.  Draudžiama palikti transporto priemonę įkalnėse ir nuokalnėse, sandėlių tarpduriuose, geležinkelio pervažose, keliuose, kur tai draudžia kelio ženklai.

29.  Stovinčius vagonus apvažiuoti ne mažesniu kaip 5 m atstumu nuo jų.

30.  Važiuoti Bendrovės vidaus transportu leidžiama tik specialiai sėdėjimui įrengtose vietose. Išlipti ir įlipti žmonėms leidžiama tik tada, kai transporto priemonė visiškai sustojo.

31.  Neleidžiama išbandyti ar perstatyti į kitą vietą transporto priemones, mechanizmus, krautuvus asmenims, neturintiems vairuotojo pažymėjimo ir kitų privalomų pažymėjimų.

32.  Bendrovės vidaus transporto priemonių vairuotojams draudžiama naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis darbo metu.

33.  Velkamų standžia arba lanksčia vilktimi transporto priemonę vairuoti gali tik asmuo, turintis teisę ją vairuoti. Transporto priemonė, kurios vairo mechanizmas sugedęs, velkama užkelta ant vilkiko platformos ar specialaus atraminio įtaiso. Velkamoji transporto priemonė bet kuriuo paros metu turi važiuoti su įjungta avarine šviesos signalizacija. Jeigu avarinės šviesos signalizacijos nėra arba ji neveikia, velkamosios transporto priemonės gale turi būti pritvirtintas avarinio sustojimo ženklas.

34.  Lanksčios vilkties ilgis turi būti nuo 4 m iki 6 m, ji turi būti pažymėta ryškiaspalvėmis vėliavėlėmis (skydeliais) arba turi būti ryškios spalvos ir ne siauresni kaip 50 mm . Standi vilktis neturi būti ilgesnė kaip 4 metrai.

35.  Transportuojant krovinius krautuvais, keltuvų rėmai turi būti nuleisti, o užkabinimo, prikabinimo priemonės turi užtikrinti krovinio pakėlimą nuo žemės (0,15 — 0,20 m), kaip nurodyta krautuvo eksploatavimo instrukcijoje.

36.  Krautuvo judėjimo kelyje atsiradus kliūčiai, leidžiama krovinį pakelti į reikiamą aukštį ir lėtai judėti. Pravažiavus kliūtis, krovinį reikia nuleisti į pradinę padėtį .

37.  Terminalinių vilkikų vairuotojai, privalo užtikrinti saugų krovinio pervežimą ir saugų eismą vadovaujantis patvirtinta saugaus judėjimo Bendrovės teritorijoje schema (priedas Nr.1).

38.  Žmonių pervežimas krovinių transportavimo priemonėmis, kuriose nėra įrengtos vietos keleiviui – draudžiamas.

39.  Įvykus nelaimingam atsitikimui arba kelių eismo įvykiui, vairuotojas ar asmuo nedelsiant privalo apie tai pranešti Bendrovės Saugos tarnybai ar Bendrovės dispečerinei tarnybai.

40.  Transporto priemonės vairuotojas privalo patraukti transporto priemonę į kitą vietą, jei ši trukdo Terminalo veiklai ir to reikalauja Saugos tarnybos ar Bendrovės darbuotojai.

41.  Ilgalaikio stovėjimo aikštelėje automobilius privalu statyti į bendrovėms priskirtas vietas.

42.  Įvažiuoti/išvažiuoti į/iš mokamą ilgalaikio stovėjimo aikštelę galima tik turint leidimą (svečiams – atsispausdinus bilietą) ir naudojantis skaitytuvais. Įvažiuoti/išvažiuoti į/iš teritoriją galima tik turint leidimą ar kelto bilietą.

V.   REIKALAVIMAI DVIRAČIŲ VAIRUOTOJAMS

43.  Važiuodamas važiuojamąja dalimi, dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba dviračio priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos žibintas. Dviračio vairuotojui leidžiama važiuoti Bendrovės teritorija dviračiui turint tvarkingą stabdį ir garso signalą. Važiuojant teritorija tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, dviračio priekyje turi degti baltos šviesos žibintas, o dviračio gale — raudonos šviesos žibintas, dviračio vairuotojas privalo dėvėti šviesą atspindinčią liemenę su šviesą atspindinčiais elementais. Dviračio vairuotojai, važiuodami teritorija, privalo būti užsidėję ir užsisegę dirželiu apsauginį šalmą.

44.  Važiuoti dviračiu leidžiama kelkraščiu pagal eismo kryptį. Kur dviračių tako nėra, o kelkraštis netinkamas, galima važiuoti viena eile važiuojamosios dalies kraštine dešine eismo juosta, kuo arčiau jos dešiniojo krašto. Važiuodamas kelkraščiu, dviračio vairuotojas neturi trukdyti ar kelti pavojaus peštiesiems.

45.  Ne sankryžoje esančiame nereguliuojamame dviračių tako ir kelio susikirtime dviračio vairuotojas privalo duoti kelią keliu važiuojančioms kitoms transporto priemonėms.

46.  Jeigu eismas intensyvus ir reikia pasukti kairę, apsisukti ar pervažiuoti į kitą pusę, dviračio vairuotojas turi nulipti ir kirsti važiuojamąją dali vesdamas dviratį , nesudarydamas kliūties kitoms transporto priemonėms. Dviračių vairuotojai privalo nesukelti pavojaus pėstiesiems.

47. Dviračių vairuotojams draudžiama:

47.1 važiuoti nelaikant bent viena ranka vairo;

47.2 vežti keleivius, jeigu nėra įrengtų specialių sėdėjimo vietų;

47.3 vežti, vilkti ar stumti krovinius, kurie trukdo vairuoti arba kelia pavojų kitiems eismo 47.3       dalyviams;

47.4 būti velkamiems kitų transporto priemonių;

47.5 važiuoti įsikibusį kitas transporto priemones.

VI.  ATSAKOMYBĖ

48.  Asmenys, nesilaikantys šių taisyklių reikalavimų, apsaugos tarnybos darbuotojų įspėjami, įrašant pažeidėjo pavardę, automobilio modelį, valstybinį numerį Bendrovės apsaugos ir leidimų sistemoje, pastabose. Pakartotinai pažeidus šių taisyklių reikalavimus,  atimamas leidimas patekti į Bendrovės teritoriją ar į ilgalaikio stovėjimo aikštelę.

49.  Bendrovė neatsako už sugadintą automobilį, kuris stovėjo ne automobilių stovėjimui skirtoje vietoje arba važiavo draudžiama zona ir ją  kliudė Bendrovės vidaus transporto priemonė.

Visi asmenys, kurie vykdo veiklą UAB Centrinis Klaipėdos terminalas teritorijoje, privalo būti susipažinę su Transporto judėjimo schema ir šiomis taisyklėmis.

Sandėliavimas

AB Centrinis Klaipėdos terminalas teikia sandėliavimo paslaugas uoste.

Teikiame sandėliavimo paslaugas.

Sandėlio privalumai:

 • Uždaro tipo sandėlio plotas – 4000 kv. metrų;
 • Sandėlio aukštis – 8 metrai;
 • Sandėlio platforma – tiesioginiams vagonų pakrovimams/iškrovimams iš sandėlio;
 • Galimybė autotransportą iškrauti/pakrauti sandėlio viduje;
 • Sandėlio nuoma – galimybė išsinuomoti dalį sandėlio, su atskiru įvažiavimu;

Terminalas įsikūręs centrinėje Klaipėdos uosto dalyje – išvažiuojama tiesiai į automagistralę E85

Klaipėda-Vilnius-Minskas.

Daugiau

Negabaritiniai kroviniai

UAB Centrinis Klaipėdos terminalas gali vykdyti sunkiasvorių ir negabaritinių krovinių krovą iš/ į:  laivų, vagonų, autotransporto.

Daugiau